Klassvinnarna från DM i mete i Tavelsjö 16 juni 2013

Segrarna vid DM i mete i Västerbotten:

Längst fram från vänster: Emelie Lindgren (YDJ) och Kerstin Åsén (ÄDV)

Bakre raden från vänster: Mathias Nordin (HS), Gunilla Ögren (DS), Gunnel Björk (DV), Staffan Öhgren (HV) och Tommy Björk (ÄHV)